کولر گازی ایرانی توچال الکتریک

  •  قابلیت سرمايش
  • مناسب برای فضای 100 تا 110 متر
  •  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری (کم صدا)
  •  مناسب شهر های بزرگ
  •  مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

  گارانتی: 18 ماه گارانتی توچال الکتریک

  شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

  خدمات پس از فروش : 15 سال

  ارسال سریع ارسال به تمام نقاط ایران + نصب رایگان و تحویل سریع

  •  قابلیت سرمايش
  • مناسب برای فضای 65 تا 75 متر
  •  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری (کم صدا)
  •  مناسب شهر های بزرگ
  •  مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

  گارانتی: 18 ماه گارانتی توچال الکتریک

  شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

  خدمات پس از فروش : 15 سال

  ارسال سریع ارسال به تمام نقاط ایران + نصب رایگان و تحویل سریع

  •  قابلیت سرمايش
  • مناسب برای فضای 80 تا 90 متر
  •  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری (کم صدا)
  •  مناسب شهر های بزرگ
  •  مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

  گارانتی: 18 ماه گارانتی توچال الکتریک

  شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

  خدمات پس از فروش : 15 سال

  ارسال سریع ارسال به تمام نقاط ایران + نصب رایگان و تحویل سریع

  •  قابلیت سرمايش
  • مناسب برای فضای 45 تا 50 متر
  •  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری (کم صدا)
  •  مناسب شهر های بزرگ
  •  مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

  گارانتی: 18 ماه گارانتی توچال الکتریک

  شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

  خدمات پس از فروش : 15 سال

  ارسال سریع ارسال به تمام نقاط ایران + نصب رایگان و تحویل سریع

  •  قابلیت سرمايش
  • مناسب برای فضای 15 تا 25 متر
  •  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری (کم صدا)
  •  مناسب شهر های بزرگ
  •  مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

  گارانتی: 18 ماه گارانتی توچال الکتریک

  شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتي قطعات فني

  خدمات پس از فروش : 15 سال

  ارسال سریع ارسال به تمام نقاط ایران + نصب رایگان و تحویل سریع

عنوان

رفتن به بالا