• لاله کن شارژی
  • کیفیت ساخت بالا
  • سرعت عمل بالا
  • دارای سرعت متغییر