• اندازه گیره 4 گاز
  • دارای قاب ضربه گیر
  • وزن کم فقط 500 گرم
  • کیفیت ساخت بالا